bây h muốn có liền thì chỉ có mod firmware beta thôi.  Còn chính thức bản nội địa nghe nói cuối năm hay là năm sau gì đó.