Chờ cập nhật thôi bạn, ko biết thời gian chính thúc.