ลองทำตามนี้ดูครับ
1 ไปที่ ความปลอดภัย - จัดการแอป - การอนุญาต เข้าไปที่การอนุญาต จากนั้นเลื่อนไปที่ แอปไลน์
  เลื่อนไปที่ แสดงบนหน้าจอล็อก เปิด อนุญาตตลอด
                   แสดงหน้าต่างป๊อบอัปขณะที่ทำงานในพื้นที่หลัง เปิด อนุญาตตลอด
2 ไปที่การตั้งค่า -  การแจ้งเตือน จะมีหน้า 3 แบบ เลือกที่ 3 ป้ายเตือน จากนั้นกดไปที่ แอปไลน์
                   แสดงการแจ้งเตือน เปิดทั้งหมด
ลองดูนะครับ