Có ai bị như mình k ạ mới mua 2 ngày cho tai nghe vào kén sạc k thấy có đèn trên tai nghe. Quét bluetooth k hiện gì luôn. Thử reset bằng cách cho tai nghe vào kén xong giữ touch pad cũng k được. Kén sạc vẫn có đèn led nhưng tai nghe k có 1 tí đèn nào luôn. Mình nhớ lúc mới mua cho tai nghe vào kén nó có đèn báo