b ấn cái nút bên hông xem. mình dùng con 20000mah hơn năm rồi chạy vù vù