mua con gen2 từ t8 2018 để cho i6spl đến giờ vẫn ngon vcl , vẫn dc tầm gần 2 lần sạc n8p. đã thế nó còn là sạc nhanh nữa. bất ngờ luôn , hồi ấy mua có hơn 200. dung tích 10k, tùy vào mức sử dụng trong ngày mỗi ng như thế nào thôi chứ vác quả 20k hơi vất,