przytrzymaj i więcej ustawień i wyświetl powiadomienia