Mua mới luôn cho rồi. Thay xong khả năng chống nước sẽ bị giảm