Hi, mình vừa update firmware cho camera magnetic mount, giờ nó chạy không ổn định, hay bị treo. Xin được giúp đỡ.