การเรียงบทความค่อนข้างเข้าใจยากครับ แต่พอรู้เรื่องอยู่