Przepraszam, a usuwasz z urządzenia przez galerię, czy menedżera plików? Jeżeli przez Galerię, to nic mnie nie dziwi.