Chơi game liên tục 8 tiếng mà còn chê thì bạn chắc phải xài đt pin 10000MAh mất!!!