mi 10t pro lên MIUI 12g gobble quốc tế chạy ngon không bạn của mình chạy bản quốc tế EEA cũng không nhanh lắm