จากภาพคำถามโหมด และ ฟีเจอร์ ต่างๆ ที่ถ่ายด้วย Mi 10T Series คือ
ภาพ 1 : Camera filter - Gourmet
ภาพ 2 : Camera AI Skyscraping 3.0 mode - Night , Filter - Crescent
ภาพ 3 : Camera mode - Clone
ภาพ 4 : Camera mode - Long Exposure , Feature - Moving Crowd