chắc có lỗi gì nên Xiaomi ngừng cập nhật rồi mà bản này cũng chưa cho ota nữa mà