Sprite Nguyen
tại thấy nó có 1 vài nét giống eu, những thứ có trên miui11 global bị mất, vd như đồng bộ. ( cái này có khả năng 12 và 11 khác nhau hoàn toàn nên lỗi đồng bộ k dc mượt như miui 11 )

chắc úp rom eu cỏ vẻ ngon hơn