Ngon chứ bạn, nếu so sánh với MIUI 11. Còn tối ưu nhất thì chờ bản fix bug trong tương lai thôi!