เป็นเหมือนกันคะ แบบนี้ผิดปกติไหม แบบต้องรีบเครื่อง 3 รอบ ละ