Mr.Wind
Cái mình thắc mắc là supper warpaypall là cái gì đấy????

:))