หลังจากรีเซ็ต back to factory แล้ว ภาษาของระบบกลายเป็นภาษาไทย และไม่มีที่ให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ