ผมขอวิขา unlock bootloader และลง twrp หน่อยจิ เครื่องเก่าแล้ว อยากลอง root