vào game thì bật chế độ máy bay lên....xog bất wifi trc.....rồi tắt chế độ máy bay đi là ok