mình thấy mn chỉ là bật chế độ máy bay lên rồi bật wifi lợi xong r tắc chế độ máy bay là đc