Włączyć udostępnianie, przenośny, dodać urządzenie ( tablet ) sparować.

from app

from app

from app

from app