Lengnhi1306
có rồi nha bạn

Có còn giật lag hay sập nguồn đột ngột kh á bạn