Efekan Yörübaş
Xiaomi kimi hüsrana uğratmadıki

beni ugratmadi