Podłącz telefon i telewizor do tej samej sieci, i spróbuj połączyć się przez opcję "Projekcja" lub "Ekran bezprzewodowy"

from app

from app

from app

from app