........ to zróbmy tak... jutro proporcjonalnie podsyłasz więcej kroków....:) ( i nieświadomie zapewne wyprzedziłeś publicznie pewien wspólnie rodzący się projekt:) Międzyteamowy)