BétLindis06
Chưa có lộ trình và thời gian cụ thể nên bạn cứ đợi thêm một thời gian nữa nhé.

redmi note 8 có time lêm miui 12 chưa ạ