แบบไม่ได้เป็นที่ระบบค่ะ รีเท่าไหร่ก็ไม่หายหรอก
เป็นที่อะไหร่หหน้าจอมีปัญหาค่ะ ส่งศูนย์อย่างเดียว