Mình đúng nhưng lại không trúng, hơi buồn nhưng chúc mừng các bạn trúng thưởng!