Thử liên hệ chỗ này coi. Mua được nhớ review trên đây nhé
https://www.duchuymobile.com/xiaomi-mi-mix-3-giam-soc-1-trieu-gia-chinh-thuc-ve-muc-7-trieu-dong