Tak się ładnie okręcił, że aż mnie zakręcił(pozytywnie).