Máy bạn phải unlock bootloader trước rồi làm theo bài này: Cách cài ROM Fastboot cho các máy Xiaomi  https://c.mi.com/thread-325938-1-0.html