em cài đến tệp Bin thứ 3 thì bị lỗi là sao bác nhỉ?