vội mà làm gì . cứ hóng đi chắc nửa năm nửa là có hà