troi ơi sao ngày nào cũng có ng hỏi vậy .....ko đọc thông tin ak .... hỏi rồi cũng như ko chán