6336652571
trờ lâu quá bác ạ

nhiều máy cũng đang chờ chứ k phải mỗi Note 9S nên cứ yên tâm:))