Hoàng Thắng Nguyễn
giao diện có thuần Google không bn

Cái này là rom thuần do bên thứ 3 làm ấy bạn, chứ MIUI còn chưa lên 10 mà:))