TuanPy
chưa tốt lắm

uh mình cũng thấy vậy ... tại miếng chống trầy cam nó mờ ngay cam mac ro nên mờ luôn