hi vọng mười năm nữa xiaomi sẽ có những bước tiến vượt bậc hơn nữa để hoàn thiện trải nghiệm người dùng,tăng cường bảo mật vừa có được một miui mang tính cá nhân hóa cho người dùng hơn nữa