ไวไปมั้ยทั่น แค่12หลายคนยังลุ้นอยู่เลยว่าจะได้ไม่ได้