MIUI 12 các thiết bọ còn chưa lên hết bn đã tính đi tới MIUI 13 r, mà MIUI 13 hiện tại cx chưa có danh sách update nữa bn hỏi vậy ai mà biết đườg trả lời