không bạn, theo chu kỳ máy nhà redmi là 1 bản android, 2 bản MIUI thôi. rmn7 mặc định là android 9 MIUI 10 thì tối đa là android 10 MIUI12 thôi