Redmi note 7 còn chưa cập nhật MIUI 12 mà bạn đã tính đến bản MIUI kế tiếp,phải đến tháng tư tháng 5 năm sau nhà phát triển mới nhắc đến MIUI tiếp theo lúc đó chưa chắc đã gọi là MIUI 13