Tô Nhân Trí
Nhưng Mi Com tối ưu chán quá, bật dark mode đọc nhiều bài toàn bị chữ đen

chuẩn👍