cài security ngoài rồi. bản global k có mục siêu tiết kiệm pin đâu