Ở Trung Quốc và một vài nước khác, QR code được sử dụng khá nhiều trong đời sống còn Việt Nam mình vẫn còn hạn chế quá :D Cảm ơn bạn vì bài viết :D