nó dần trở nên quen thuộc hơn với những người dùng smartphone