6355519160
thế k có cách nào khác cách này à

xoá free fire :)